Utvärdering av Mixxa träningsklass - Online


1. Upplever du att kursen nått upp till dina förväntningar?
2. Upplever du att instruktören skulle ha stöttat mer i Facebookgruppen? I så fall hur?
3. Det här hade du önskat var annorlunda med kursmaterialet:
4. Upplever du momenten som roliga och lagom utmanande?
5. Skulle du rekommendera denna kurs till andra?
6. Önskar du att du själv hade agerat annorlunda? Om ja, hur? Hade jag kunnat hjälpa dig i det?
 

Du får vara anonym!
Om du skickar utvärderingen med namn kan hela eller
delar av din utvärdering användas som reklam för kursen.