Angående GDPR och lagring av personuppgifter:

Personlig information av dig som kund samlas in av Hundklimpen för att:
- kunna dyka upp på rätt adress vid konsultationer
- kunna kontakta dig som kund angående eventuell adress eller övrig information kopplat till en bokad
   konsulttimme
- kunna utföra rättstavade diplom efter avslutad kurs
- kunna se till att Hundklimpen följer sociala medier på ett inspirerande sätt med bilder
- kunna se tillbaka på om du som kund tidigare varit på kurs hos Hundklimpen genom privatlektion eller  
   kurs för att kunna rekommendera nästa val av kurs
- kunna se över tidigare träningsmetoder och utvärdera resultat vid problemfall
- kunna se att betalningar är genomförda av dig som kund
- kunna säkerställa att rätt kund är på rätt kurs/privatlektion
- kunna sköta en laglig bokföring genom att kunna bevisa från vart och från vem som betalning inkommit
   ifrån
 
Hos Hundklimpen lagras:
- bokarens förnamn
- bokarens efternamn
- bokarens hunds namn
- bokarens mailadress
- bokarens eventuella telefonnummer
- eventuella adresser (gäller vid privatkurs/privatlektion)
- eventuella bilder (endast om det tillåts av dig som kund, muntligt eller skriftligt)


Ingen av ovan nämnda uppgifter säljs eller delas till andra företag utan ditt samtycke. Alla dina uppgifter hos Hundklimpen finns dessutom skyddade via lösenordsskyddade verktyg.

 
Du som kund kan uppge annan adress än Karl Johan parken i Örebro vid inbokning av privatlektion/privatkurs. För att Hundklimpen ska kunna befinna sig på önskad plats på önskad tid sparas denna uppgift. Informationen sparas enbart om du köper till utkörningsavgift inom Hundklimpen.

Har du betalat din konsultation via Swish sparas ditt telefonnummer. Telefonnumret sparas för att kunna föra en tydlig och korrekt bokföring. Har du uppgett telefonnummer i mail vid bokning av konsultation kan telefonnumret används av Hundklimpen om du som kund inte infinner dig på bokad timme samt om den valda adressen är svår att finna inför bokad konsultation. Efter avslutad konsultation raderas informationen om adressen, om du som kund inte önskar ett ytterligare besök på adressen.

Bilder tas endast i samrådan med dig som kund. Det betyder att Hundklimpen inte fotar dig som kund och publicerar på sociala medier eller hemsidor utan ditt samtycke. Hundklimpen frågar alltid efter din tillåtelse om att få fota samt att få publicera på hemsida, Facebook och Instagram, vilket du som kund alltid har rätt att neka. Skulle du i efterhand vilja få en bild eller information borttagen kan du meddela Hundklimpen enligt adressen nedan.

Om du är kund hos Hundklimpen sparas information angående vilka kurser du gått, hur många privatlektioner du genomfört samt vilka träningsmetoder som använts. Denna information sparas för att kunna ge dig rekommendation kring ditt eventuella val av nästa kurs. Informationen sparas också för att kunna utvärdera om träningsmetoderna gett resultat i de fall då du sökt hjälp vid problem. Denna information sparas i max två år från det att din senaste konsulttimme är förbrukad innan den raderas.
 
För bokföring behövs personuppgifter enligt lag. Här sparas ditt namn, efternamn, vilken kurs du gått samt eventuellt hundens namn. Telefonnummer sparas om du betalat med Swish. Uppgifterna sparas i 7 år, det vill säga max antal år Hundklimpen är tvingad enligt lag att spara information som rör bokföring.
 

Ingen av ovan nämnda uppgifter säljs eller delas till andra företag utan ditt samtycke. Alla dina uppgifter hos Hundklimpen finns dessutom skyddade via lösenordsskyddade verktyg.

 

Önskar du få din information raderad av någon anledning kan du kontakta Hundklimpens ansvarige Beatrice Pettersson på Hundklimpen@gmail.com, Facebook och/eller Instagram!
2018-05-24