Sveriges hundföretagare (Tidigare IMMI, nu SHF) är en organisation där man som hundsinstruktör kan bli medlem. Om en instruktör är medlem där har den skrivit under att den inte kommer använda psykiskt eller fysiskt våld mot hund, att man följer de lagar som finns, att instruktören alltid aktivt ska förespråka ansvarsfull och etisk träning, rådgivning, behandling och skötsel av hundar. Instruktören betalar för att dess utbildningsdiplom ska granskas för att du som kund ska kunna känna dig trygg med vart du vänder dig med din hund. 


Jag är ansluten till SHF-hundinstruktörers och hundpsykologers branschorganisation.
 En garanti på att du anlitar en behörig, diplomerad hundinstruktör.