H-märkt - Vad betyder det?

H-märket

H-märkning är en officiell kvalitetsmärkning som utarbetats av Sveriges Hundföretagare tillsammans med våra yrkesråd.
H-märket är till för att hjälpa konsumenter av hundtjänster att aktivt välja seriösa företagare, utbildade utövare med hög ansvarskänsla och yrkesstolthet. Här hittar du den kvalitet du söker!

Vad innebär H-märkt?

För att kunna bli H-märkt som företagare måste man uppfylla våra utbildningskriteriersamt förbinda sig att följa föreningens stadgar och etiska ställningstagande, det så kallade medlemsåtagandet. Vi begär dokumentation på utbildningar, arbetserfarenheter och referenser. Dessutom har branschorganisationen inblick i verksamheten och kunderna informeras om möjligheten att kontakta oss. God redovisningssed, journalföring, tystnadsplikt och regelbundna utvärderingar är självklarheter för H-märkta företag.
H-märkningen avser endast företag – alltså inte enskilda personer eller produkter.

Varför välja en H-märkt företagare?

I dagens Sverige får vem som helst kalla sig hundinstruktör, hundfrisör, hundpsykolog, hundfysioterapeut med mera. Som hundägare kan det vara svårt att gallra mellan tips och råd från allmänhet såväl som att hitta hundexpertis som verkligen är erkänd och dokumenterad. Behovet att förtydliga är stort. Vårt mål är att du som hundägare ska veta vem du anlitar!

Hur ser jag att ett företag är H-märkt?

Efter godkännande får det H-märkta företaget ett behörighetsbevis (med uppdaterat årsmärke) som ska visas upp i kontakt med kunder. Utöver detta återfinner du själva H-märket i verksamhetens lokaler, på kursmaterial, hemsida, profilkläder med flera platser.
Du hittar alla H-märkta företag här: http://hitta.sverigeshundforetagare.se


   Sveriges hundföretagare (Tidigare IMMI, nu SHF) är en organisation där man som hundsinstruktör kan bli medlem. Om en instruktör är medlem där har den skrivit under att den inte kommer använda psykiskt eller fysiskt våld mot hund, att man följer de lagar som finns, att instruktören alltid aktivt ska förespråka ansvarsfull och etisk träning, rådgivning, behandling och skötsel av hundar. Instruktören betalar för att dess utbildningsdiplom ska granskas för att du som kund ska kunna känna dig trygg med vart du vänder dig med din hund. 


Jag är ansluten till SHF-hundinstruktörers och hundpsykologers branschorganisation.
 En garanti på att du anlitar en behörig, diplomerad hundinstruktör.